Wat kan RR bewind voor u betekenen?

Uw financiën gaan beheren als bewindvoerder en u daardoor ontzorgen van alle financiële zaken, maar mogelijk ook ontzorgen van alle schuldenstress.

Een bewindvoerder wordt benoemd door de kantonrechter.

RR bewind kan door de rechter benoemd worden. Door die benoeming (de zgn. onderbewindstelling) beheert en beschermt de bewindvoerder het vermogen van de cliënt, omdat deze dan niet langer meer zelfstandig over zijn/haar financiële middelen en goederen mag beschikken. Bij bewindvoering wordt niet alleen verantwoording aan de cliënt, maar ook aan de kantonrechter afgelegd. Dat is wettelijk verplicht. Jaarlijks en aan het einde van het bewind wordt er rekening en verantwoording afgelegd aan de betrokkene en aan de kantonrechter. Daarbij ontvangt betrokkene maandelijks (als gewenst) een overzicht van alle mutaties die hebben plaatsgevonden op de beheerrekening.

Ons doel is cliënten weer in een gezonde financiële situatie te brengen en dat vast te houden.

 

Welke zaken worden opgepakt door RR bewind?  

  • het regelen van uw persoonlijke financiële huishouding, inclusief belastingaangifte.
  • het doorbetalen van vaste lasten, zoals huur en energierekeningen.
  • het aanvragen van (bijzondere) bijstand, uitkeringen, huur- en zorgtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).
  • het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor lokale belastingen.
  • het onderhouden van contacten met diverse instellingen, zoals de woningbouwvereniging, de zorgverzekeraar en uitkeringsinstanties.
  • het declareren van ziektekosten.
  • het aanvragen van een schuldregeling (indien nodig).
  • het behandelen en/of doorzenden van post.