De werkwijze

Nadat is afgesproken wat de bewindvoerder voor de klant gaat doen, treft RR bewind de nodige voorbereidingen. Van de klant wordt verwacht dat hij/zij alle noodzakelijke inlichtingen en papieren aan RR bewind verstrekt. Als er schulden zijn, dan neemt RR bewind contact op met de schuldeisers. Vaak stellen schuldeisers zich soepeler op als zij weten dat RR bewind de zaak in behandeling heeft. Samen met de cliënt stellen wij een saneringsplan op en wordt daarover onderhandeld met de schuldeisers.

RR bewind stelt ook een boekhouding voor de klant op, waarin wordt bijgehouden hoeveel de cliënt ontvangt en uitgeeft. Het overzicht is thuis op de computer te raadplegen of anders wordt het opgestuurd.

Als RR bewind bewindvoerder moet worden, dan zorgt zij ervoor dat de benodigde formulieren en documenten naar de kantonrechter worden verstuurd. Client en RR bewind krijgen vervolgens een oproep om bij de kantonrechter te verschijnen of, indien de aanvraag volledig is aangeleverd kan de kantonrechter mogelijk al een uitspraak doen, zonder te moeten verschijnen voor de rechter. Daarover zal RR bewind de cliënt van tevoren uitvoerig informeren.

De rechter zal tijdens de zitting nagaan of benoeming van een bewindvoerder nodig en gewenst is en zal daarom aan beide partijen vragen stellen. Daarna neemt hij een beslissing.

Ook als alles geregeld is, zullen cliënten vragen hebben. Zolang RR bewind de financiën beheert, zal er regelmatig persoonlijk contact zijn. Maar ook tussendoor kan men bellen of mailen.