Bewindvoering

Bewindvoering is een beschermingsmaatregel die is vastgelegd in de wet.

Een bewindvoerder regelt de financiële zaken en beheert het vermogen.

Bij bewindvoering (ook wel beschermingsbewind genoemd) gaat het om de financiële belangen van een cliënt, die meerderjarig is. Niet de persoon zelf, maar zijn eigendommen worden onder bewind gesteld.

De hoofdtaak van de bewindvoerder is het beheren van alle zaken die onder bewind zijn gesteld. De bewindvoerder moet hier ook een goede administratie over voeren.

Waarom bewindvoering?

De rekeningen worden op tijd betaald en iedere week wordt leefgeld overgemaakt naar de rekening van cliënt. Daarbij wordt het vermogen van cliënt beschermd. Bewindvoering kan veel zorg uit handen nemen bij mensen die niet in staat zijn om de eigen financiën te beheren, of bij hen die deze cliënten begeleiden.

Wanneer?

Er moet een reden zijn voor bewindvoering. Alleen wanneer de cliënt zelf niet in staat is de eigen financiën te beheren zal de rechter een bewindvoerder aanwijzen. Dit kan wegens het hebben van lichamelijke en/of geestelijke problemen, of wegens het hebben van schulden die een cliënt binnen afzienbare termijn niet op eigen kracht kan aflossen.

Hoe lang?

Onderbewindstelling kan tijdelijk of voor onbepaalde tijd plaatsvinden, afhankelijk van de situatie van de cliënt.

Het doel?

Het doel van bewindvoering is het garanderen dat betalingen tijdig worden gedaan en uiteraard het oplossen van de schulden van de cliënt.

Voor wie is deze bescherming bedoeld?

Ouderen

RR bewind heeft veel cliënten op hoge leeftijd. Veelal verblijven zij in een zorginstelling doordat zij te maken hebben gekregen met geestelijke problematiek (bijv. door dementie) of lichamelijke problematiek (bijv. door een beroerte). Echter steeds vaker wonen zij met extra zorg zo lang mogelijk thuis, in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Het optimaal beheren van de administratie vormt dan op enig moment een probleem. Internetbankieren, digid en nieuwe ontwikkelingen maken het voor ouderen niet altijd makkelijker. De bewindvoerders van RR bewind dragen er in dat geval zorg voor dat de financiële zaken voor ouderen veilig en goed geregeld zijn.

Mensen met een licht verstandelijke beperking

Een groot gedeelte van onze cliënten heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Deze cliënten kennen vaak aanzienlijke beperkingen op gebieden als:

  • geestelijke ontwikkeling; wat zich uit in een IQ-score tussen de 50 en 70
  • sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, praktische vaardigheden (zoals persoonlijke verzorging en gebruik maken van openbaar vervoer) en het vermogen om het gedrag aan te passen aan de wat de omgeving verwacht. Iemand heeft aanzienlijke beperkingen als hij niet voldoet aan dat wat gezien zijn leeftijd en zijn cultuur verwacht wordt.

Ook mensen met een IQ-score tussen de 70 en 85 (die eigenlijk zwakbegaafd zijn) behoren in grote mate tot deze cliëntgroep. Geregeld is er sprake van psychiatrische problematiek bij onze cliënten. Soms in combinatie met de eerder genoemde beperkingen.

Binnen RR bewind zit deze cliëntgroep in het DNA van onze organisatie verweven. Wij trachten onze cliënten op de meest geschikte wijze te woord te staan en passen onze communicatie daar zo goed mogelijk op aan. Door onze kennis doorlopend te vergroten (o.a. door scholing) en onze schat aan ervaring met de cliëntgroep, kunnen wij cliënten met een licht verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek optimaal van dienst zijn als hun bewindvoerder.

Mensen met schulden

Steeds vaker hebben mensen te maken met schulden, ongeacht hun leeftijd of persoonlijke achtergrond. Als de schulden dusdanig hoog zijn dat deze redelijkerwijs niet kunnen worden afgelost in 1,5 jaar tijd, dan spreekt men van problematische schulden.

Om problematische schulden te saneren wordt een beroep gedaan op de afdeling Schulddienstverlening van de gemeente. Daar wordt een schuldsaneringstraject opgestart. Het is hierbij belangrijk dat er geen nieuwe schulden ontstaan en dat de financiën op orde zijn. Maar ook dat een grote hoeveelheid aan papieren tijdig aangeleverd wordt. Veel van onze cliënten met problematische schulden doen een beroep op RR bewind vanwege deze intensieve, soms moeilijke materie. Wij leiden cliënten met problematische schulden toe naar een schuldsaneringstraject.

Ook kan het zijn dat er via aflossingsregelingen een oplossing voor de schulden gevonden kan worden, zonder dat een schuldsaneringstraject noodzakelijk is.

Het gevolg van niet goed beheren van de financiën kan zijn: schuldenstress!

Stapels ongeopende post, een chaotische administratie, aanmaningen, brieven van schuldeisers en incasso bureaus, deurwaarders aan de deur, afspraken vergeten of niet nakomen, slecht slapen en vaak een prikkelbaar humeur. Al deze zaken kunnen voorkomen bij gezinnen met schulden of financiële problemen. Los van hypotheken heeft bijna een op de vijf huishoudens in Nederland te maken met schulden.